#Vanonsvoorjou

Maand van de spiritualiteit

Deze maand (van 12 januari t/m 11 februari 2018) is de “Maand van de Spiritualiteit” met dit jaar als thema: “Opnieuw beginnen”. Een heel mooi thema vind ik zelf, maar daarover binnenkort meer in een ander blog.

Waarom zou je in deze tijd een Maand van de Spiritualiteit hebben? De initiatiefnemers geven op de website hier zelf een antwoord op: “Men wil aansluiten bij de groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze samenleving op dit moment zien. De Maand van de Spiritualiteit wil een breed begrip van spiritualiteit hanteren. Hierbij beperkt ze zich niet tot enkel institutionele vormen van spiritualiteit en zelfs niet tot alleen de religieuze invalshoek. De Maand wil ruimte bieden aan zowel de spiritualiteit die verbonden is met de relatie God-Mens, als aan spiritualiteit die meer verbonden is aan Levenskunst.” Voor meer verwijs ik je naar de website: http://www.maandvandespiritualiteit.nl/over-de-maand/

Je ontdekt al in deze omschrijving dat het begrip spiritualiteit algemeen is en je hierbij allerlei uiteenlopende opvattingen en invullingen kunt tegenkomen. Je kunt zeggen dat spiritualiteit “iets” is dat zin en richting geeft aan ons leven. Het geeft kleur aan je leven, je weet waar je voor staat, in voor- en tegenspoed, bij vreugde en verdriet. En dat “iets” kan dus verschillend zijn.

Vanuit Bron Lachai-Roi organiseren wij regelmatig activiteiten rond “Christelijke spiritualiteit”. Wat is dan nu Christelijke spiritualiteit? Deze spiritualiteit is gekaderd en niet gericht op “iets“ maar op “Iemand”: Jezus Christus. Dus niet op iets algemeens als een gevoel, een bepaald ritueel of iets in je binnenste, diep in jezelf. Nee. Wij geloven in de God van Israël over wie we in de bijbel lezen. En in Jezus Christus door wie wij God leren kennen. Door Jezus in ons leven centraal te stellen, ons te richten op Hem en met Hem in een relatie te leren leven ontdekken we meer en meer van God Zelf. Vanuit die Bron, die Leven geeft, leven wij.

De EO (Evangelische Omroep) heeft een paar jaar geleden een online test gemaakt waar je met het beantwoorden van een aantal vragen ontdekt welke spirituele taal jij spreekt. Men geeft 9 verschillende “spirituele talen” aan en je kunt ontdekken welke taal bij jou past (bijv. Idealen, Natuur, Traditie of Eenvoud).  Er is een bijbehorend praktisch boek geschreven door Gary Thomas “Jouw Spiritualiteit”. In dit boek gaat het over welke vorm van geloofsbeleving bij je past. Ieder mens is uniek, we hebben dus ook verschillende manieren welke ons dichter bij God brengen. Een leuke manier van ontdekken op welke manier jij ontvankelijk bent voor meer van God. Kijk voor de test van EO Jouw Spiritualiteit op: http://widgets.eo.nl/spiritualiteitwijzer/  Misschien iets voor jou?

Christelijke spiritualiteit is niet iets vaags, iets waarbij je boven jezelf uit moet zien te stijgen. Nee het is meer een proces van durven vertrouwen en ontspannen jezelf openstellen voor een relatie met Jezus, zodat je de liefde van God kunt ontvangen. Hierdoor zul je Zijn aanwezigheid gaan ervaren in je dagelijkse leven. En ga je leven vanuit de vrede die Jezus geeft. Heel concreet; in het hier en nu.