Bijbelse feesten

We zijn verbonden met Gods oogappel, Zijn volk Israël.

We vieren de Bijbelse feesten zoals genoemd in Leviticus 23. Ze zijn door YHWH zelf ingesteld en vormen een voorafschaduwing van wat komen gaat. De Heere Jezus vierde deze feesten en wij vieren deze om de Jezus, de Messias hierin te ontmoeten en te groeien in ons leven met Hem. In het vieren van de feesten weten we ons verbonden met Gods oogappel, Zijn volk Israël.