ANBI – stichting Bron Lachai-Roi

Bezoekadres: Ankummerdijk 9, 7722 XJ Dalfsen
Telefoon: 06-3392 5454 (Johan, vz.)
Email: bronlachairoi@gmail.com
Website: www.lachairoi.nl
Instagram: @bronlachairoi
Facebook: @bronlachairoi

IBAN: NL74 TRIO 0391 0691 44, t.n.v. Stichting Bron Lachai-Roi
BIC/SWIFT-code: TRIO NL2U

De Belastingdienst heeft Stichting Bron Lachai-Roi aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Fiscaal nummer/RSIN: 855742793
Kamer van Koophandel: 64610543

Doel

Stichting Bron Lachai-Roi heeft ten doel (conform de statuten)

Met het verspreiden van het Evangelie in het algemeen en Gods liefde voor ieder in het bijzonder een bijdrage leveren aan het geestelijk, maatschappelijk, psychisch en/of sociaal welzijn van mensen.

En voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het doen stichten en in standhouden van een of meer gemeenschapshuizen waar mensen die uit balans zijn kunnen verblijven om te komen tot rust, bezinning en herstel.
  • Het verlenen van hulp aan mensen in nood gericht op verbetering van hun levenssituatie.
  • Het ontplooien van pastorale en/of diaconale en/of missionaire activiteiten om mensen te helpen hun identiteit in Christus te ontdekken en te versterken.
 

Beleid

De hoofdlijnen van het beleidsplan:
St. Bron Lachai-Roi beleidsplan 2023-2024

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter (de heer J. Wendt), een secretaris (de heer J. Dijkhuizen) en een penningmeester (de heer R.E.A. van Herwijnen).

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Bron Lachai-Roi zijn als vrijwilliger aan Bron Lachai-Roi verbonden. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Verslaglegging

Stichting Bron Lachai-Roi is 23 november 2015 notarieel opgericht. Hieronder tref je onze verslaglegging aan.

2022

0 Jaarverslag 2022 St. Bron Lachai-Roi

2021

     o Jaarverslag 2021
     o Financieel jaarverslag 2021  

2020

2019

2018

2017

2016

2015