Voorbede en zegen

Huis van Zegen

Onderdeel van Bron Lachai-Roi is het Huis van Zegen. Gebed bestaat uit verschillende onderdelen; voorbede en zegen. Als Huis van Zegen zijn we een plek waar we onze meewoners maar ook buurtbewoners zegenen we en we proberen hen tot zegen te zijn. We zegenen onze omgeving en de mensen die hier wonen.

Lachai Roi

Gods Koninkrijk

Specifiek zegenen we de mensen of de plekken in de omgeving die God op ons hart legt of die we in het dagelijks leven ontmoeten. Met het zegenen hebben we het verlangen dat Gods Koninkrijk doorbreekt in mensenlevens en onze eigen leefomgeving. Dit doen we vanuit ons eigen huis en tevens samen met een groep wisselend bij de mensen thuis. Het is ons verlangen dat er op meerdere plekken in Nederland huizen komen waar de bewoners of kleine groepjes buurtgenoten specifiek hun omgeving en haar bewoners gaan zegenen. We verlangen naar doorbraken van Gods Koninkrijk, dat mensen zich bekeren en een keuze maken voor Jezus Christus en ten volle gaan leven met Hem en thuiskomen bij God de Vader.

Ons verlangen is dat er in allerlei plaatsen in  Nederland groepen ontstaan die met elkaar de eigen buurt en haar bewoners gaan zegenen en voor hen praktisch tot zegen zijn. Gericht op je eigen woonomgeving en gebaseerd op het keukentafel-principe; vanuit je eigen huis met de mogelijkheden die je hebt.

Naast gebed en zegen kun je heel praktisch denken aan het uitnodigen van iemand voor een kopje koffie/thee, een bemoediging, een luisterend oor. Kort samengevat gaat het om gastvrij, uitnodigend, relationeel, eenvoudig te organiseren, makkelijk te vermenigvuldigen; er zijn. Juist in deze tijd is er behoefte aan een huis van zegen, van vrede, van licht, van hoop in de buurt. Wees ook een Huis van Zegen!

Meer weten?

Stuur ons dan even een mailtje via bronlachairoi@gmail.com.