Huis van zegen

Onderdeel van Bron Lachai-Roi is het Huis van Zegen. Gebed bestaat uit verschillende onderdelen; voorbede en zegen. Als Huis van Zegen zijn we een plek waar we onze meewoners maar ook buurtbewoners zegenen we en we proberen hen tot zegen te zijn. We zegenen mensen uit onze straat, buurt en stad. Specifiek de mensen of de plekken in de stad die God op ons hart legt of die we in het dagelijks leven ontmoeten. Met het zegenen hebben we het verlangen dat Gods Koninkrijk doorbreekt in mensenlevens en onze eigen leefomgeving.

Dit doen we vanuit ons eigen huis en tevens samen met een groep wisselend bij de mensen thuis.  Het is ons verlangen dat er op meerdere plekken in Amersfoort en daarbuiten huizen komen waar de bewoners of kleine groepjes buurtgenoten specifiek hun wijk en haar bewoners gaan zegenen. We verlangen naar doorbraken van Gods Koninkrijk, dat mensen zich bekeren en een keuze maken voor Jezus Christus en ten volle gaan leven met Hem en thuiskomen bij God de Vader.

Als Bron Lachai-Roi zijn we verbonden met Ffald-y-Brenin, een christelijk retraitecentrum in Wales. Local Houses of Prayer (LHOP’s of Huis van Zegen) komt hieruit voort. Op meerdere plaatsen in de wereld zijn LHOP’s, mensen die zich herkennen in eenzelfde verlangen naar doorbraken van Gods Koninkrijk en Transformatie van mensenlevens. Zie voor meer informatie ook de websites www.ffald-y-brenin.org en www.localhousesofprayer.org.

Wij hebben ook een visie/het verlangen voor Nederland: dat er in heel Nederland kleine groepen in buurten ontstaan die met elkaar de eigen buurt en haar bewoners gaan zegenen en voor hen tot zegen zijn. Mocht je hier meer informatie over willen dan kun je ons mailen op bronlachairoi@gmail.com.

Wees gezegend in Jezus naam!