Voorbede en zegen

Huis van Zegen

Onderdeel van Bron Lachai-Roi is het Huis van Zegen. Gebed bestaat uit verschillende onderdelen; voorbede en zegen. Als Huis van Zegen zijn we een plek waar we onze meewoners maar ook buurtbewoners zegenen we en we proberen hen tot zegen te zijn. We zegenen onze omgeving en de mensen die hier wonen.

Lachai Roi

Gods Koninkrijk

Specifiek zegenen we de mensen of de plekken in de omgeving die God op ons hart legt of die we in het dagelijks leven ontmoeten. Met het zegenen hebben we het verlangen dat Gods Koninkrijk doorbreekt in mensenlevens en onze eigen leefomgeving. Dit doen we vanuit ons eigen huis en tevens samen met een groep wisselend bij de mensen thuis. Het is ons verlangen dat er op meerdere plekken in Nederland huizen komen waar de bewoners of kleine groepjes buurtgenoten specifiek hun omgeving en haar bewoners gaan zegenen. We verlangen naar doorbraken van Gods Koninkrijk, dat mensen zich bekeren en een keuze maken voor Jezus Christus en ten volle gaan leven met Hem en thuiskomen bij God de Vader.

Wereldwijd verbonden

Als Bron Lachai-Roi zijn we verbonden met Ffald-y-Brenin, een christelijk retraitecentrum in Wales. Local Houses of Prayer (LHOP’s of Huis van Zegen) komt hieruit voort. Op meerdere plaatsen in de wereld zijn LHOP’s, mensen die zich herkennen in eenzelfde verlangen naar doorbraken van Gods Koninkrijk en Transformatie van mensenlevens.

Wij hebben ook een visie/het verlangen voor Nederland: dat er in heel Nederland kleine groepen in buurten ontstaan die met elkaar de eigen buurt en haar bewoners gaan zegenen en voor hen tot zegen zijn. Dit gebaseerd op het keukentafel-principe en gericht op je eigen buren en buurt.

Naast gebed en zegen kun je heel praktisch denken aan het uitnodigen van iemand voor een kopje koffie/thee, een bemoediging, een luisterend oor. Kort samengevat gaat het om gastvrij, uitnodigend, relationeel, eenvoudig te organiseren, makkelijk te vermenigvuldigen, er zijn. Juist in deze tijd is er behoefte aan een huis van zegen, van vrede, van licht, van hoop in de buurt. Wees ook een Huis van Zegen!

Meer weten?

Stuur ons dan even een mailtje via bronlachairoi@gmail.com.