Privacy

Privacystatement Stichting Bron Lachairoi-Roi

Wij verweken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw privégegevens. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
– de door donateurs, relaties, vrijwilligers, deelnemers aan diverse activiteiten en meewoners versterkte persoonlijke informatie.
– data verkregen naar aanleiding van uw bezoek en gebruik van onze website voor het opvragen van bepaalde service.

Verwerking van gegevens

Onze website verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij u doelbewust deze informatie verstrekt, bijvoorbeeld omdat u iets opvraagt of aanmeldt voor een bepaalde service.
Stichting Bron Lachai-Roi houdt een donateursadministratie bij (naam, adres, woonplaats, e-mailadres). Wij verzamelen dezelfde gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres) om u gericht te informeren over ons werk en om eventueel te vragen om financiële ondersteuning daarvan via een nieuwsbrief. Persoonlijke gegevens zullen op geen enkele wijze worden versterkt, verhuurd of verkocht aan derden.

E-mail

Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mails aanklikt. Op deze wij kunnen wij onze informatie beter afstemmen. Als u zich via de website heeft aangemeld voor de nieuwsbrief houdt Stichting Bron Lachai-Roi ook een aantal gegevens bij. Het tijdstip van aanvragen en uw adresgegevens en email, worden geregistreerd en worden gebruikt om uw inschrijving vast te leggen. U kunt zich afmelden voor de e-mailings door de link te gebruiken die u onderaan elk bericht vindt.

Bewaringstermijn

Voor het aanvragen van alleen een gratis bijbel: vier weken na verzending van de bijbel worden uw gegevens verwijderd.
Voor email en overig: vijf jaar.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

U kunt op elk moment schriftelijk inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Inzage wordt enkel verstrekt na overlegging van uw identiteitsbewijs, hetwelk voor ons verplicht is, voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt uw wijzigen in gegevens doorgeven via bronlachairoi@gmail.com Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden c.q. uw gegevens wilt laten verwijderen.

Contact met donateurs en relaties

Wij informeren donateurs en relaties per email en/of per post. Er kan per email en/of per post een verzoek gedaan worden om het werk van Stichting Bron Lachai-Roi te steunen.

Beveiliging

Stichting Bron Lachai-Roi beschermt de aan ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen zo klein mogelijk te maken. Indien u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens dan kunt u contact met ons opnemen: bronalchairoi@gmail.com

Contactgegevens

U kunt zich met vragen, wijzigingen rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot Stichting Bron Lachai-Roi, contactpersoon en coördinatie gegevensbescherming Johan Wendt via: bronlacharoi@gmail.com.

Aanpassen privaystatement

Wij behouden het recht voor onze privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.lachairoi.nl) worden gepubliceerd.

Versie: Mei 2018