Gebed is onze basis

Bidden

Corrie ten Boom zei het ooit treffend:

“Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem of haar bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed.”

Gebed is voor Bron Lachai Roi de basis. Bid je mee?

Lachai Roi

Dank met ons mee voor:

Bid met ons mee voor: