Geven

Geven om elkaar. Samen om de ander heen staan. Dat is van blijvende waarde.

Wij leveren een bijdrage aan het geestelijk, maatschappelijk, psychisch en/of sociaal welzijn van mensen door de verspreiding van de boodschap van het evangelie in het algemeen en Gods liefde in het bijzonder. Dit kunnen wij niet zonder een steunende achterban die dit waardevol vindt.

Mogen wij op uw steun rekenen? Hartelijk dank!

Triodosbank, t.n.v. Stichting Bron Lachai-Roi
IBAN: NL74 TRIO 0391 0691 44
SWIFT/BIC: TRIO NL2U
(ANBI-instelling).

Doorgeven.
Het leven is tijdelijk. Er komt vroeg of laat een moment dat we alles wat we bezitten los moeten laten. Het is goed om tijdig na te denken over het bewust nalaten van uw vermogen. Laat u hierover goed informeren en adviseren door een notaris. U kunt Stichting Bron Lachai-Roi en haar doelstelling tot rijke zegen zijn met uw nalatenschap.

Met een gerust hart uw bezit doorgeven, dat wilt u toch ook?