Bidden

Corrie ten Boom zei het ooit treffend: “Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem/haar bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed.”

Gebed is voor Bron Lachai-Roi de basis. In alles wat we doen weten we ons afhankelijk. We waarderen het enorm als u voor onze gasten, onze visie en onszelf wilt bidden. Voor de gasten die bij ons verblijven is het goed te weten dat u hen draagt in gebed. Gebed werkt! Verwachtingsvol zien we uit naar een goede oogst van uw en ons gebed.

Actuele dank- en gebedspunten

Dank met ons mee voor:
– de eerste gratis bijbels welke we mochten versturen, dat het Woord ingang mag vinden;
– dank voor de mensen met wie we in contact komen, per email, social media of bij een activiteit;
– de giften die we ontvangen. Elke bijdrage is een bemoediging;
– de betrokkenheid, praktische hulp en het meedenken van diverse mensen om ons heen;
– breng dank aan Jezus, Hij voorziet in alles wat nodig is, op Zijn tijd.

Bid met ons mee voor:
– creativiteit om onze boodschap (je bent gezien en geliefd door God) uit te dragen;
– onze gasten, dat ze ons mogen vinden en dat ze mogen ontvangen wat nodig is;
– voor open harten van mensen met wie we in contact zijn;
– blijvende afhankelijkheid van God, Hij zal voorzien in alles wat nodig is;
– rust in ons hart en in ons denken, Gods shalom, Zijn vrede;
– het vinden van een geschikt huis voor Bron Lachai-Roi. Een echt “thuis”; in alle opzichten goed passend bij onze visie en de gasten. Dat alles klopt, de ruimte, bereikbaarheid, prijs et cetera.