Betekenis Lachai-Roi

De naam Lachai-Roi komt uit het boek Genesis, het eerste boek in de bijbel. In hoofdstuk 16 van Genesis staat het verhaal van de Egyptische slavin Hagar.

Hagar is de slavin van Sarai en Abram, welke geen kinderen hadden gekregen. Ze bedenken samen dat Hagar hen kan helpen om voor nakomelingen te zorgen. Hagar raakt zwanger van Abram en dan ontstaat er ruzie tussen Hagar en Sarai. Uiteindelijk vlucht Hagar de woestijn in en zit ze uitgeput bij een bron. Daar komt een engel van God bij haar (God komt naar haar toe!) en stelt haar de vragen: Waar kom je vandaan? en Waar ga je heen?

Zien

Hagar vertelt haar verhaal en de engel van God zegt haar terug te gaan naar Sarai en beloofd haar zegen en veel nakomelingen. Hagar roept dan tot God: “U bent een God van het zien“. Heb ik hier niet Hem gezien die naar mij heeft omgezien?” Daaraan dankt de bron de naam Lachai-Roi. Lachai-Roi: de Levende die mij ziet.

(Je kunt het verhaal lezen in de bijbel in het eerste boek, Genesis hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 16 (Gen.16:1-16)).

Twee vragen

De twee vragen welke de engel aan Hagar stelt: Waar kom je vandaan? en Waar ga je heen? zijn naar ons idee essentiële zijns-/levensvragen. Wij denken dat dit vragen zijn die ieder mens zichzelf op enig moment stelt. Wij geloven dat God in de hemel ons (jou en mij) ziet en kent. In welke situatie we ons ook bevinden. We geloven dat de Levende die mij ziet echte realiteit kan zijn in ons leven. Hij verlangt ernaar dat wij een levende relatie met Hem hebben, zodat ook wij kunnen uitroepen: U bent een God van het zien!

Israël en de bron Lachai-Roi

In de bijbel wordt de bron drie keer genoemd. In Genesis 16 vers 14 (verhaal van Abram, Sarai en Hagar), in Genesis 24:62 en in Genesis 25:11. De bron lag in de woestijn tussen Kades-Barnea (huidig Israël op de grens met Egypte) en Bered.

Wens

In 2013 kwam een lang gekoesterde wens van Johan en Tabitha in vervulling en zijn ze voor het eerst in Israël geweest. De gehele reis en kennismaking met het Joodse volk en het land Israël heeft hen diep geraakt. Het voelde voor hen als thuiskomen. Ze zijn, meer dan ooit tevoren, stilgezet bij de bijzondere positie die God aan het Joodse volk heeft gegeven.

Lachai-Roi

Een heel bijzondere ervaring was dat ze dicht bij Lachai-Roi zijn geweest. Ze hebben dichtbij Kades-Barnea overnacht, midden in de woestijn bij Ezuz. Vanuit onze lodge was er zicht op een grenspost en de grens met Egypte. In deze streken hebben onder andere Abram, Sarai, Hagar, Izak en Jakob jaren geleefd en rondgezworven.