Sedermaaltijd

#Activiteit

Sedermaaltijd

Sedermaaltijd: dinsdag 23 april 2024, 18.00 – 20.30 uur.

De God van Abraham, Isaak en Jakob heeft Zijn tijden vastgesteld in de vorm van herdenkingen en feesten. In de voltooiing van Zijn plan zijn deze feesten markeringspunten. Pesach is het feest van de Verlossing door het bloed. We gaan tijdens de Sedermaaltijd in op Gods bevrijding en de verlossing door Jezus, de Messias. Vier jij met ons aan tafel in huiselijke kring de vrijheid mee? Meld je even aan: welkom@lachairoi.nl.