Ons verhaal

De initiatiefnemers van Bron Lachai-Roi zijn Johan en Tabitha. In het voorjaar van 2011 worden zij geraakt door het verhaal in de bijbel over Hagar (Genesis 16, zie ook onder betekenis Lachai Roi op deze site). De visie om een helende gemeenschap vorm te geven krijgt eerst haar naam: Lachai-Roi.

Iets later in dat jaar, tijdens een weekend met een spreker over het uitleven van je droom, werd hen gevraagd om te tekenen hoe deze droom er over vijf jaar concreet uit zou zien. Onafhankelijk van elkaar tekenden ze het volgende: een herberg c.q. gastenhuis, meerdere mensen, dieren, (moes)tuinieren, natuur. In oktober 2011 werd Johan in het naleven van deze droom bevestigd tijdens een mannenweekend in de Ardennen.

Van droom naar realisatie

Nadat ze diverse mogelijke locaties heel concreet hebben onderzocht, zijn ze begin 2013 in hun woning in midden NL begonnen om het huis open te stellen en mensen die uit balans zijn te ontvangen. Het is bijzonder mooi te zien hoe mensen veranderen door persoonlijke aandacht, een tijd van rust en gebed. Er is duidelijk behoefte aan een plek zoals die geboden wordt. Het is bij elke gast weer een bevestiging van datgene wat God in hun hart heeft geplant.

Toekomst

Onder andere door een aantal bemoedigings- en hulpreizen welke ze maakten in 2015 naar Israël, Roemenië en Lesbos kreeg de visie verder vorm. Met als gevolg dat in november 2015 Stichting Bron Lachai-Roi is opgericht. Voor verdere ontwikkeling kijken we uit naar ruimere locatie. Een centrum/locatie met ruimte zodat mensen een goede plek wordt geboden en van waaruit passende activiteiten kunnen worden aangeboden.