#Vanonsvoorjou

Kunnen wij voor je bidden?

Bidden is kort gezegd communiceren (luisteren, praten) met God. En het is goed om de Levende God, in alle omstandigheden te zoeken. In de bijbel, het Woord van God, is veel geschreven over gebed. Het boek Psalmen is zelfs een gebedenboek. Jezus Christus, Zoon van God, bracht veel tijd door met Zijn Hemelse Vader in gebed en Hij leert Zijn volgelingen bidden. Door gebed gaan we zien wie God is, ontwikkelt zich onze relatie met Hem en groeit ons geloof en vertrouwen in Hem. God is een liefdevolle Vader, Hij is vol genade, trouw, liefde, vergeving.    

Breng het bij God

We mogen alles (vreugde, blijdschap, verdriet, boosheid, angst, onzekerheid, dankbaarheid etc.) bij God brengen. We aanbidden onze God, de Almachtige, we zijn stil voor God, luisteren naar Zijn stem en brengen onze gedachten, noden en vragen bij Hem. We geloven dat God wonderen kan doen, een keer kan brengen in situaties, in combinatie met wijsheid en gezond verstand, voor sommige situaties is professionele hulp geboden. We moedigen je aan om, naast het verzoek om gebed, hulp te zoeken. Als je al hulp krijgt dan raden we je aan deze te continueren.

God luistert

We willen je aanmoedigen je verzoeken zelf ook uit te spreken naar God. Je kunt in je gebeden ook een Bijbeltekst bidden of bijvoorbeeld een Psalm lezen of uitspreken, zingen of schilderen. Misschien is het nieuw voor je om zelf te bidden en ben je het niet gewend. Dat geeft niet. Wat tips om te beginnen. Ga rustig zitten, spreek God aan; Hij is je liefdevolle Hemelse Vader, spreek hardop (of in stilte) uit wat je tegen Hem wilt zeggen. Wees stil of schreeuw het juist uit. Hij zal naar je luisteren. Er is kracht in gebed. En als je Jezus Christus wilt aannemen als jouw persoonlijke redder en verlosser, dat je Hem wilt volgen, zeg dit dan tegen Hem. Nodig Hem uit in je hart. Hij zal komen met Zijn Geest en Zijn vrede. Geloof dat en vertrouw Hem, Hij is betrouwbaar.    

Verzoek

Als je wilt dat we bidden voor een specifieke situatie voor jouw persoonlijk, je gedachten, emoties, noden, vragen, iemand in je omgeving of iets anders dan kun je een verzoek tot gebed aan ons sturen. Laat hieronder je gebedspunt achter. Dagelijks zullen wij bidden voor de verzoeken die binnenkomen tot ca. 5-7 dagen na ontvangst.

“Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.” (Efeziërs 3:20)