Lachai-Roi

Soms is er ineens een gebeurtenis in je leven waardoor je er voor langere of kortere tijd tussen uit moet. Dat je even afstand moet nemen van je dagelijkse beslommeringen, je dagelijkse omgeving en contacten. Je leven weer op orde moet zien te krijgen. Dan kan het helend zijn om op een gastvrije plek te zijn waar jij van harte welkom bent. Waar rust is en veiligheid en waar je je op je gemak voelt. Een plaats waar je tot herstel kunt komen.

Met Lachai-Roi bieden we een (t)huis waar jij welkom bent. Waar we ons leven delen. Waar jij je verhaal kunt doen, we naar elkaar luisteren, we respect voor elkaar tonen ook als we van mening verschillen. Waar je momenten hebt voor stilte en bezinning, tijd voor een goed gesprek, maar ook tijd om in de moestuin bezig te zijn, een heerlijke maaltijd te bereiden of lekker een boek te lezen. We willen een plaats bieden waar jij er mag zijn, zoals je bent.

In ons huis hebben we twee gastenkamers waar we zo af en toe voor een korte periode gasten ontvangen. Met elkaar proberen we een kleine gemeenschap te vormen. Wij zelf zijn christen en proberen in ons leven Jezus na te volgen. Als gast hoef je geen christen/niet gelovig te zijn, wel vragen we dat je onze geloofsovertuiging respecteert. We bieden geen professionele hulpverlening. Ons geloof willen we handen en voeten geven door naast mensen te staan, een luisterend oor te bieden en (pastoraal) beschikbaar te zijn.

=============================================================

Lachai Roi – meeleven en meewonen – gastvrijheid – jij mag er zijn!