In het kort ons verhaal

Wij zijn een getrouwd echtpaar, eind dertig/begin veertig en wonen in Midden Nederland. In onze huidige woning hebben we twee gastenkamers. Mensen die er even tussen uit moeten, vanwege diverse redenen, zijn welkom. We ervaren dat het voor gasten helend is om even afstand te nemen van de dagelijkse omgeving en beslommeringen. Men komt tot rust.

In 2011 hebben we duidelijk een gezamenlijke visie ontvangen. We hebben het verlangen in ons hart om een gastenhuis/centrum te starten (Bron Lachai Roi) waar we structureel mensen kunnen opvangen en mensen kunnen laten meewonen. Een plaats van bezinning, een huis waar mensen tot rust mogen komen en samen met ons een tijdje kunnen meeleven. Of je nu christen bent, jood, godzoekend of niet gelovig. Wij zelf zijn christen en ons geloof vormt de rode draad in ons leven. Vanuit onze levensovertuiging willen we een thuis bieden waar de God van Abraham, Izak en Jakob centraal staat. Een centrum waar gasten ruimte ervaren en ons gebed is dat ze hun hart durven en willen openzetten voor de levende God. Een thuis waar men Gods gedachten over hun leven mag ontdekken, dat de Levende God van hen houdt. Dat we allemaal in Gods ogen geliefde mensen zijn!

We zijn in ons eigen huis kleinschalig begonnen en ervaren dat dit goed is. We geloven dat God ons visie heeft gegeven voor een grotere locatie. Om onze visie en ons verlangen te kunnen realiseren zoeken we een geschikte locatie. Een plaats waar we vieringen kunnen houden, bijeenkomsten organiseren, mensen voor een tijd bij ons kunnen meewonen en we hen kunnen ondersteunen, samen bijbelstudies doen en nog veel meer! We denken dan concreet aan een huis met o.a. een kapel (of ruimte hiervoor). Het zou mooi zijn als er ook een grote tuin bij zit; we kunnen dan dieren houden en een groentetuin aanleggen. Zo kunnen gasten en meewoners genieten van het buiten zijn, ontspannen en fysiek bezig zijn. We hebben reeds ervaren dat dit heel goed is en bijdraagt aan ontspanning en ongedwongen onderling contact.

Wij geloven dat deze droom concreet zal worden. God heeft tot ons gesproken en Hij zal voorzien. Menselijkerwijs lijkt het misschien (financieel) onhaalbaar, maar bij God zijn alle dingen mogelijk!

Wat kunt u doen? U kunt voor ons bidden. Bidden voor onze droom, onze visie, voor het in contact komen met de juiste mensen, dat we focus blijven houden op de Levende God die ons ziet. Wij geloven dat God op wonderbaarlijke wijze zal voorzien. Niet uit eigen kracht maar in de kracht van Zijn Naam. Aan Hem zij de glorie.