Welkom

Ons verlangen is dat mensen voor het eerst of opnieuw ontdekken en beseffen dat ze gezien en geliefd zijn door God. Bron Lachai-Roi is in de bijbel de bron waar Hagar ontdekte gezien te worden en tot God zei: U bent een God van het zien! Wij geloven dat dit nog steeds realiteit is in het leven: God ziet ons.

Wij geloven in de boodschap van het Evangelie en Gods liefde voor ieder. Leven vanuit de identiteit die God je heeft gegeven is bevrijdend, helend en richting gevend.