Activiteiten

Wat doen we zoal?

Opvang en verblijf van gasten.
Met Lachai-Roi bieden we een (t)huis voor mensen die uit balans zijn om te komen tot rust, bezinning en herstel. Een plaats van bezinning, een huis waar mensen tot rust mogen komen en samen met ons een tijdje kunnen meeleven. Met elkaar proberen we een kleine gemeenschap te vormen. Wij zelf zijn christen en proberen in ons leven Jezus na te volgen. Als gast hoef je geen christen/niet gelovig te zijn, wel vragen we dat je onze geloofsovertuiging respecteert.

Themawandelingen, Walk & Talk.
We wandelen in de omgeving van Amersfoort. Onderweg in stilte en in gesprek met elkaar over een thema. Opgave vooraf is nodig. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en meer informatie (locatie etc.).

Data voor in je agenda:
Zaterdag 18 februari 2017, 13.30 uur tot ca. 16.30 uur. Thema: “Geliefd!”.
Aanmelding uiterlijk 17 februari a.s. via: bronlachairoi@gmail.com.

Zondag 19 maart 2017, 13.30 uur tot ca. 16.30 uur. Thema: Psalm 131.
Aanmelding uiterlijk 18 maart a.s. via: bronlachairoi@gmail.com.

Wandeling voeten

Maaltijd & Avondgebed.
Vrijdagavond 10 maart 2017 ben je van harte welkom. Na een eenvoudige maaltijd doen we met elkaar een avondgebed aan de hand van een liturgie. Geef je op als je met ons meedoet. We beginnen de maaltijd om 18.15 uur.
Aanmelding via: bronlachairoi@gmail.com

Taste & Talk

Projectreis.
Ter bemoediging en/of het bieden van hulp, afhankelijk van omstandigheden.
In 2015 waren we op Lesbos om hulp te bieden aan mensen op de vlucht.
Lesbos 6

De data zullen, voor zover van toepassing, nader worden bepaald en gecommuniceerd.