Gemeenschapshuis

Vanuit ons gemeenschapshuis willen we een leefomgeving creëren die gericht is op de ander en leeft vanuit Bijbelse principes en een christelijke levensvisie. De huidige samenleving is veeleisend en complex. Bij een toenemend aantal mensen ontstaat de behoefte er even tussen uit te zijn. Het leven valt te zwaar en de draagkracht en draaglast raken uit balans. Persoonlijke omstandigheden (denk aan ziekte, overlijden van een naaste, plotselinge werkeloosheid, relatieproblemen etc.) kunnen je als mens uit balans brengen. Je komt op een punt waarop er behoefte is aan rust en een veilige omgeving. Op zulke momenten spelen levens- en zingevingsvragen vaak een belangrijke rol.

Rust en ruimte, het gezien en gehoord worden, een plek waar tijd en aandacht is voor jezelf, om na te denken, te bezinnen op het leven en levensvragen, zijn allemaal elementen die bijdragen om te gaan ervaren dat je geliefd bent door God. Vanuit het geliefd zijn door God kun je als mens tot je bestemming komen. Door rust en een open en warme omgeving te bieden en mensen te laten ervaren dat ze waardevol en geliefd zijn gaan ze geïnspireerd weer weg.

Het gemeenschapshuis Bron Lachai-Roi wil een plaats zijn waar we samen leven, delen, dienen, bezig zijn en mensen rust vinden. Dit doen we nu op beperkte wijze en willen we verder ontwikkelen.