Bidden

Corrie ten Boom zei het ooit treffend:

“Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem/haar bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed.”

Gebed is voor Bron Lachai-Roi de basis. Bid je mee?

Dank met ons mee voor:

 • de betrokken en meelevende bidders om ons en Bron Lachai Roi heen;
 • de mogelijkheden om het goede nieuwe van Jezus te delen, juist in een intensieve tijd als deze waarin we al een paar maanden zitten;
 • voor onze betrokken achterban; in gebed, ondersteuning, financiën en meeleven;
 • Gods trouw door de tijd heen, breng Hem lof, eer en dank voor wie Hij is en het Leven wat Hij geeft;
 • prijs Jezus Christus, in Hem ligt onze identiteit. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven;
 • de groeiende vraag naar bijbels. Juist in deze Coronatijd zien we de vraag toenemen. Mensen zijn geïnteresseerd en belangstellend;
 • voor zicht op een nieuwe locatie in 2021, meer ruimte voor gasten binnen en buiten, geweldig!

Bid met ons mee voor:

 • onze gasten die tijdelijk bij ons verblijven. Bid dat ze mogen ontvangen wat nodig is en bovenal een ontmoeting met hun Schepper;
 • de gratis bijbels welke we wekelijks mogen versturen. We zien een groeiende vraag, juist in Coronatijd. Bid voor een open hart bij de ontvangers, dat Gods Geest de harten mag aanraken, dat mensen zich tot Jezus mogen bekeren en kiezen Hem te volgen;
 • de nieuwe locatie, alles wat geregeld moet worden, voor voorziening op alle fronten; 
 • de vrede van Jeruzalem (Psalm 122).