Bidden

Corrie ten Boom zei het ooit treffend:

“Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem/haar bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed.”

Gebed is voor Bron Lachai-Roi de basis. Bid je mee?

Dank met ons mee voor:

  • de betrokken en meelevende bidders om ons en Bron Lachai Roi heen;
  • we mogen regelmatig Jezus ervaren en zien in mensenlevens, Hij leeft!;
  • voor onze betrokken achterban; in gebed, ondersteuning, financiën en meeleven;
  • Gods trouw door de tijd heen, breng Hem lof, eer en dank voor wie Hij is en het Leven wat Hij geeft;
  • prijs Jezus Christus, in Hem ligt onze identiteit.

Bid met ons mee voor:

  • onze gasten, ze komen en gaan. Bid dat ze mogen ontvangen wat nodig is en bovenal een ontmoeting met hun Schepper;
  • de gratis bijbels welke we wekelijks mogen versturen. Bid voor een open hart bij de ontvangers, dat Gods Geest de harten mag aanraken, dat mensen zich tot Jezus mogen bekeren en kiezen Hem te volgen;
  • rust in ons hart en in ons denken, Gods Shalom, Zijn vrede in en door ons heen;
  • de vrede van Jeruzalem (Psalm 122);
  • het vinden van een geschikt huis voor Bron Lachai-Roi in 2020. Een echt “thuis”; in alle opzichten goed passend bij onze visie en de gasten.