Maaltijd & Avondgebed

We plannen regelmatig een Maaltijd & Avondgebed.

Na een eenvoudige maaltijd doen we met elkaar een avondgebed aan de hand van een liturgie. Geef je op als je met ons meedoet. We beginnen de maaltijd om 18.15 uur.

De data waarop je kunt meedoen publiceren we hier. Aanmelding via: bronlachairoi@gmail.com